Als opvoedadviseur werk ik samen met verschillende andere disciplines. We consulteren elkaar, stemmen af met elkaar over inhoud en mogelijke aanpak in problematieken. We verwijzen cliënten naar elkaar, want ons doel is: iedere ouder, ieder kind verdient de best mogelijke hulp. Iedere hulpverlener heeft zijn/haar eigen expertise. Soms is een cliënt beter af bij een collega dan bij mij. Dan verwijs ik door. Zoals zij ook doen naar mij. Op mijn pagina vindt u enkele links naar collega’s die zich ook richten op hulp/begeleiding aan ouders en kinderen.