De ontwikkeling van baby’s

Baby’s kunnen voornamelijk huilen en lachen. Daarmee laten ze zien hoe ze zich voelen. Ouders moeten soms raden waarom hun baby huilt. Een baby heeft een afhankelijke positie en ouders weten niet altijd wat er is, waar het kind met zijn huilen om vraagt.

Voor de baby is het belangrijk dat het voelt dat de ouder er voor hem zijn. Daarom is het van belang dat ouders hun best doen om de signalen van de baby op te pakken. Dat blijft een belangrijk, maar ook een lastig punt. Baby’s hebben een vaste vertrouwenspersoon nodig. Meestal zullen de ouders dat zijn, maar ook opa’s en oma’s of andere mensen die dichtbij het gezin staan, kunnen een grote rol hierin spelen. Een goede hechting is voor baby’s belangrijk.

De leidsters van een kinderdagverblijf nemen ook een belangrijke rol op zich ten aanzien van het veilig en vertrouwd voelen van een baby. Een vaste leidster kan voor veel baby’s erg belangrijk zijn.

Hierbij telt dat ieder kind anders is, dat zie je al bij de allerkleinste baby’s. De ene baby lacht sneller naar onbekenden, maakt makkelijker contact, dan de ander. De ene baby heeft een hogere grens ten aanzien van frustratie dan de ander. Een eigen karakter ontwikkelt zich steeds meer. Zowel de eigenheid van het kind als de omgeving spelen hierbij een rol.

Wil je hier meer over weten of heb je vragen over de opvoeding van jouw baby? Neem gerust contact met mij op.