Ik ben Tiny Bouw, ik ben master pedagoog. Ik heb tot 1-9-2022 gewerkt als zelfstandig opvoedadviseur. Ik coachte ouders bij hun rol als opvoeder. Mijn praktijk is nu gesloten, ik gun mijzelf nu tijd voor ontspanning.

Tot 2018 heb ik, met veel plezier, als jeugdverpleegkundige bij de GGD gewerkt. Om  meer tijd en energie te kunnen besteden aan mijn cliënten, heb ik die baan in april 2018 opgezegd.

Privé
Ik woon in Veenendaal, een mooie plaats in het midden van het land. Ik werk vanuit mijn eigen huis, maar zal in mijn contacten met ouders, de gesprekken voornamelijk bij hen thuis voeren.

Sinds 1990 werk ik met ouders en jonge kinderen. Mijn deskundigheid is vooral het begeleiden en ondersteunen van ouders, met kinderen van 0 tot 12 jaar, bij het opvoeden. Als het gedrag van kinderen moeilijk te hanteren is, kunnen we met elkaar kijken naar wat werkt en hoe je op een constructieve manier kunt reageren op het kind. Het gaat in onze gesprekken ook om u als ouders, wat doet het gedrag van uw kind met uzelf?
Daarnaast coach ik ouders eveneens bij het afstemmen op elkaar, ook na een scheiding. We zoeken dan naar de verbinding van de twee leefwerelden van het kind en blijven de belangen van het kind voorop stellen.

Om me uitgebreider te bekwamen in mijn vak heb ik in de afgelopen jaren opleidingen, diverse trainingen en cursussen gevolgd. In 2012 heb ik mijn opleiding tot Master Pedagoog afgerond. Ook heb ik trainingen gevolgd die gebaseerd zijn op de systeemtheorie. Dit houdt in dat ik kijk naar het hele systeem en ook de achtergrond van de ouders meeneem in de gesprekken.

De drang van kinderen om de wereld te ontdekken, herken ik. Als dit door ouders niet herkend wordt, kan er spanning in de opvoeding ontstaan. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, dat die spanning verdwijnt. Ik kan ouders daarbij helpen.

Mijn kracht zit in het coachen van ouders en in het zoeken, samen met de ouders,  naar een passende oplossing voor hun situatie. Met mijn kennis van de ontwikkeling van kinderen, én mijn ruime ervaring, begeleid ik hen naar een verbetering van de situatie. Het resultaat moet werkbaar en realistisch zijn.

In mijn gesprekken met ouders, over de opvoeding van hun kinderen en hun rol als ouders, staan eerlijkheid en respect centraal. Mijn uitgangspunt is dat we met elkaar een dialoog aangaan, waarbij het mijn doel is ouders te versterken.

Privacy
Ik werk volledig volgens de gestelde privacyregels. Ik geef geen gegevens door aan anderen, zonder uw medeweten.

Meldcode
Als ik zorgen heb over de veiligheid van kinderen, werk ik volgens de Meldcode, waarbij voorop staat dat ik met u in gesprek blijf en open ben in mijn handelen. Tevens geef ik zo nodig een signaal af in de Verwijsindex.

Mijn motto is: als door mijn hulp een kind  ’s avonds met meer plezier en ontspanning naar bed gebracht wordt, is mijn doel behaald!