In mijn werk hanteer ik de geldende privacyregels zoals gesteld in de AVG. Ik maak gebruik van beveiligde mail en heb een beveiligd cliëntvolgsysteem. Ik heb een Privacyverklaring.

Ik hanteer een gedragscode die uitgaat van respect voor iedereen.

Ik ben lid van de Beroepsvereniging BPSW en aangesloten bij SoloPartners, waar ik ook gebruik kan maken van een klachtenregeling.

Om een klacht te beoordelen hanteer ik het stroomschema onder bijgaande link: file:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/7_klachten_kunnen_opgelost_worden%20(2).pdf

Het klachtenreglement is bij mij op te vragen of te vinden onder de volgende link: file:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/8_klachtenregeling_klachtencommissie%20(1).pdf.Ik hanteer de stappen uit de recente Meldcode, u kunt daarover eveneens informatie bij mij opvragen. Tevens geef ik, indien nodig of wenselijk een signaal af in de Verwijsindex. Wilt u hier meer over weten, vraag het mij gerust.

Alle verklaringen en protocollen zijn bij mij op te vragen.

Om mijn deskundigheid up to date te houden volg ik regelmatig bijscholingen, bezoek symposia en neem deel aan intervisiebijeenkomsten met vakgenoten.

Ik ben ervan overtuigd dat opvoedsteun maatwerk is. Soms is een enkel gesprek voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Dit bepalen we samen, in overleg met elkaar!
Als we meerdere gesprekken nodig hebben om u als ouders goed op weg te helpen, is tussendoor ook email- of telefonisch contact mogelijk.

Hieronder leest u mijn tarieven. Vanuit de ziektekostenverzekeringen is het momenteel onmogelijk de kosten voor deze hulp vergoed te krijgen.

Door de veranderingen in de Jeugdwet is het in enkele gemeenten mogelijk de kosten voor mijn hulp via de gemeente vergoed te krijgen. Met enkele gemeenten in de regio Arnhem heb ik hiervoor een contract gesloten. Bel of mail mij als u hier meer informatie over wilt.

  • Kennismakingsgesprek gratis (zowel telefonisch als persoonlijk).
  • Consulten aan huis: € 75,- per gesprek (een uur)
  • E-mailconsulten: € 20,- voor 4 adviesmails.
  • Inhoudelijk thema op maat voor ouderavond op kinderopvang verzorgen: € 200,- incl voorgesprek en voorbereiding.
  • Workshop in CJG of op kinderopvang of peuterspeelzaal (ook voor professionals) € 150,- voor workshop van 1,5 uur.
  • Gastles voor opleiding professionals: € 200,- per contactuur.

De prijzen zijn exclusief BTW.