Positief opvoeden

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Ouderschap

Je hoort en leest veel over Positief Opvoeden. Dat klinkt ook heel aantrekkelijk.
Altijd positief zijn….. betekent dit dat er nooit spanning zal zijn? Dat je nooit boos op je kind hoeft te worden? Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Dat klopt! Dat is ook niet wat Positief Opvoeden beoogt te zijn.

Maar wat is het dan wel?
Positief opvoeden houdt in dat ouders vanuit een positief uitgangspunt hun kind benaderen, volgen en stimuleren in hun ontdekkingsdrang.

Ouders die hun kinderen aanmoedigen en positieve aandacht geven, motiveren hun kinderen om nieuwe dingen te leren en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Als je kind iets doet dat je prettig vindt, besteed dáár dan aandacht aan. Dan hoeft hij/zij zich niet vervelend te gaan gedragen om je aandacht te krijgen.

Tips voor een positieve aanpak:

Beter vaak en kort aandacht geven dan weinig en lang.
Het is belangrijk om regelmatig even tijd vrij te maken voor je kind. Vooral als ze naar je toe komen met een vraag. Ze willen dan graag iets te weten komen. Luister dan met aandacht naar hen. Kinderen leren dan dat je beschikbaar bent en dat ze altijd bij je terecht kunnen. Ze voelen zich daardoor veilig en gewaardeerd. Ook leren ze veel van de antwoorden die je geeft.

Gericht prijzen.
Kinderen vinden het meestal fijn om geprezen te worden. Als ouders hun kinderen gericht prijzen leren ze welk gedrag je op prijs stelt. Dat houdt in dat je concreet en duidelijk benoemt wat je prettig vindt aan het gedrag van het kind. Bijvoorbeeld: “Fijn dat je zo rustig speelde terwijl ik aan de telefoon was”.
Je kind weet dan precies wat hij goed heeft gedaan. Gericht prijzen werkt het beste als je eerlijk bent en ook meent wat je zegt.

Lekker kletsen en luisteren.
Vraag je kind hoe zijn/haar dag was en luister naar zijn verhalen. Door met elkaar gesprekjes te voeren leren kinderen zichzelf uit te drukken en hun ideeën te ontwikkelen. Én, ze leren praten en luisteren! Door veel met elkaar te praten werk je aan een goed contact met je kind.

Laat je kind merken dat je van ‘m houdt.
Niet alle kinderen en volwassenen houden evenveel van knuffelen. Gelukkig zijn er ook andere manieren waarmee je een kind kunt laten weten dat je van ‘m houdt: een aai over de bol, een knipoog, hand in hand wandelen etc. Zoek iets wat bij je kind en bij jou past. Zo leren kinderen liefde te ontvangen en liefde te geven. En: het is goed voor hun zelfvertrouwen!!

Geef het goede voorbeeld aan je kind.
Elke ouder heeft zijn eigen normen en waarden. Door hierin het goede voorbeeld aan je kind te geven, leer je hem welk gedrag je acceptabel vindt en wat niet. Bedenk goed wat je je kind wilt leren en wees je daarbij bewust van wat je zelf doet.

Gebruik geen fysiek of verbaal geweld tegen je kind.
Als je geweld gebruikt naar je kind, gebeurt dat meestal uit onzekerheid of machteloosheid. Besef dat je kind hier onzeker van kan worden. Geef je kind eerder complimenten bij goed gedrag. Dat stimuleert het kind en geeft zelfvertrouwen.