Privacy

Privacy

In het kader van de nieuwe wet op de privacy AVG, die in 2018 van kracht werd, heb ik het uitgebreide stappenplan hierover doorlopen. Ik heb alles ingevuld en de benodigde maatregelen genomen. Aansluitend heb ik een AVG verklaring verkregen.

Mijn cliëntgegevens, de rapportages en verslagen van mijn begeleiding, mijn communicatie met cliënten en verwijzers, gaan allemaal via een beveiligd digitaal systeem dat volledig voldoet aan de vereiste normen.

In mijn werk hanteer ik een zeer strenge norm ten aanzien van privacy. Ik geef geen gegevens door aan derden zonder het medeweten van mijn cliënten.  Alle verslagen worden cliënten voorgelegd, en pas na ondertekening door hen, doorgestuurd aan de verwijzer.