Kinderen van 6 tot 12 jaar ontwikkelen zich heel snel. Ze nemen veel in zich op en ontwikkelen een steeds bredere interesse. Sociale media spelen hierbij een grote rol, evenals hetgeen ze horen op school en van vriendjes. Hun wereld wordt groter.

Veel kinderen leren ook hun lijf steeds meer gebruiken, sporten worden belangrijker. Hun wereld wordt groter. Ze kunnen vaak zelf op pad, zich verder oriënteren. Waar geef je hun ruimte, waarin hebben ze nog begeleiding en bescherming nodig? Loslaten en vertrouwen zijn in deze periode belangrijke begrippen.

Kunt u uw kind volgen in zijn zoektocht door de wereld? Loopt u tegen zorgen en problemen aan? Bel of mail me gerust met uw vraag. Ik maak graag een afspraak met u om er verder over door te praten.

Meer informatie is ook te vinden op onderstaande sites.
www.ouders.nl
www.mediawijsheid.nl
www.mediaopvoeding.nl
www.mediawijzer.nl
https://www.vpn.nl/faq/kinderen-veilig-online
www.opvoeden.nl
https://www.nji.nl/mediaopvoeding/toolbox